Berbalagunak bizkaieraz

Bizkaiera egiteko talde berezia dago.

Bizarra Lepoan euskera alkarteak eta EGIZU alkarteak betidanik izan dabe bizkaierea eta Getxoko euskerea sustatzeko kezka. Beti izan dogu argi, Getxon batua ez dan bertoko euskerea egonda, eta gu euskera alkarteetakoak izanda, zerbait egin behar genduala herriko euskerea zabalduteko, kalera atarateko eta prestigioa emoteko.

2007/08 ikasturtean, Bizarra Lepoanek Hameko berbek ikisi gura (do)gu bizkaiera ikastaro teoriko-praktikoa antolatu eban eta Labayruko irakasle baten gidaritzapean 10 lagun ibili ziran bizkaiera ikasten eta erabilten. Eskoletan lantzen zan teoriagaz eta bizkaieradunen bisita eta hitzaldiakaz osatu zan. 2008ko maiatzean, ikasturtea amaituta, hile bitan martxan egon zan, proba piloto moduan, berbalagun taldea bizkaieraz, ikasleek eta beste batzuek osatu ebena.

2008/09 ikasturtean erabagi zan ikastaroa ostera be antolatu barik, indar guztia jarriko genduala maiatzean sortutako taldea handitzen eta sendotzen, eta horren ardurea EGIZUrena izango zala.

Leave A Comment